уторак, 03. август 2010.

Kako je nauka revolucionalizovala shvatanje zloupotrebe narkotika

Dr. Nora D. Volkow
Direktor nacionalnog instituta zloupotrebe narkotika
prevedeno sa: nida.nih.gov


Kroz veči deo prošlog veka, naučnici koji su se bavili proučavanjem zloupotrebe narkotika su radili u senci moćnih mitova i predrasuda o prirodi zavisnosti. Kada je nauka počela da se bavi pitanjem bolesti zavisnosti 1930ih godina, za ljude koji su patili od ove bolesti se verovalo da su moralno slabi i bez snage volje.

Ovi pogledi su oblikovali javno mišljenje i odnos prema zloupotrebi narkotika, tretirajući je kao moralno posustajanje a ne zdravstveni problem. Ovo je dovelo do koncentrisanja na kaznene mere umesto na preventivu i terapiju. Danas, zahvaljujući nauci, naši pogledi i stavovi o zloupotrebi narkotika su se dramatično promenili. Otkrića o svojstvima mozga koja su potresla naučni svet revolucionalizovala su naše shvatanje zloupotrebe narkotika, omogućivši nam da efektnije pristupimo rešavanju ovog problema.

Kao rezultat naučnog ispitivanja, znamo da je narkomanija bolest koja utiče na mozak a samim tim i na ponašanje individue. Identifikovali smo mnogo bioloških i okolinskih faktora i počinjemo da tragamo za genetskim varijacijama koje doprinose razvoju i progresiji bolesti.

Naučnici koriste ovo znanje da bi razvili efikasne metode prevencije i pristupe lečenju koji bi smanjili teret koji nose pojedinci, njihove porodice i zajednice.

I pored ovog napredka, mnogo ljudi još uvek ne razume zašto neko oboli od bolesti zavisnosti i kako se to mozak menja pod uticajem narkotika da bi došlo do kompulsivne zloupotrebe narkotika.

U Beogradu se alkoholna zavisnost , kao i narkomanija leče na privatnoj ruskoj klinici Dr Vorobjev. 

Нема коментара:

Постави коментар